دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: زهره تحویلدار

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

zohreth98@yahoo.com

 

کتاب ها

کتب منتشر شده ( تاليف، ترجمه –نام ناشر) :

کتاب ترجمه شده:

Locke, Terry. (2004). Critical Discourse Analysis. Continuum Publications: London and New York

کتاب تالیف شده:

Tahvildar. Zohreh (2015). The peak, A General English Course for University Students: Islamic Azad University, Shabestar Branch

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.