دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: زهره تحویلدار

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

zohreth98@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده در سمينار ها و کنفرانس ها :

الف) منطقه اي و ملي

1.      ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان

                                                              

The Role of Language Context and Language Users in Ethnomethodology                          

 

             در همايش داخلی گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تحت عنوان:

 

 Issues and Problems of Language Education                                                                                              

ب) بين المللي

1      .  ارائه مقاله  به صورت سخنرانی درکنفرانس بين المللی                                                                      

     

           The International Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research, Australia,

           Tasmania University, November 2005                          

 

در کشور استراليا دانشگاه تاسمانیا با عنوان:

 

                             

          Textual Information Structure and Social Power  

 

2     . دريافت پذيرش برای همان مقاله در کنفرانس:

 

          The Second Annual ICIC Conference on Written Discourse and Intercultural Rhetoric, July 2005,

Indiana University-Purdue University (IUPU) Indianapolis                                                                                                                     

 

      در دانشگاه ايندياناپليس درکشور امريکا 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.