دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: زهره تحویلدار

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

zohreth98@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

­ کتب منتشر شده ( تاليف، ترجمه –نام ناشر) :

کتاب ترجمه شده:

Locke, Terry. (2004). Critical Discourse Analysis. Continuum Publications: London and New York

کتاب تالیف شده:

Tahvildar. Zohreh (2015). The peak, A General English Course for University Students: Islamic Azad University, Shabestar Branch 

­ زمينه هاي موردعلاقه تحقيقاتي:

Discourse Analysis, Applied Linguistics

 

­ طرح اتمام يافته: مجری طرح

"فراگیری لغات درمتنهای مرتبط وغیرمرتبط به محیط اجتماعی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی"

Tahvildar Z.  & Ali Emamjome Zade (2013). Vocabulary Learning of Socially Relevant/Irrelevant Texts by English Students of Islamic Azad   University. Islamic Azad University, Shabestar Branch

     

­ طرح در دست اجرا:

 

"بررسی مشکلات مقاله نویسی زبان آموزان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به جنسیت آنها"

 

 

 Problems of English Students of Islamic Azad University in Essay Writing, Males & Females

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.