دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: زهره تحویلدار

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

zohreth98@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

سوابق تحصيلي :

کارشناسی ارشد،آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1380

دانشجوی دکتری در رشته آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسلامی اهر

­ عنوان پايان نامه و نام استاد راهنما:

کارشناسي ارشد:   Textual Information Structure and Social Power                        

استاد راهنما: آقای دکتر کاظم لطفی پور ساعدی

 ­مرتبه علمي: مربي پایه 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.